Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Herb RP

Motto szkoły:

"Wspólnie z dziećmi i rodzicami chcemy zbudować Szkołę życzliwego środowiska,

w której jesteśmy otwarci na wzajemne potrzeby.

Wypracowaliśmy strategie wyboru i jego konsekwencji uwzględniając poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich.

W naszej pracy kierujemy się wartościami takimi jak: wspólne dobro, wzajemny szacunek, akceptację drugiego człowieka"


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach


Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach. • Data publikacji strony internetowej:

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.Treści niedostępne
 • Brak wersji kontrastowej strony


 • Brak tekstowej wersji alternatywnej w postaci tekstu


 • Nie mamy powiększania wielkości czcionki


 • Pliki pdf w formie skanu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności • Deklarację sporządzono dnia:

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Każdy ma prawo: • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać: • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach

 • Adres: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach, ul. Wojska Polskiego 21, 05-127 Białobrzegi

 • E-mail: dyrektor@spb.nieporet.pl

 • Telefon: 22 774 87 13


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna


Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia. Główne wejście od Osiedla Wojskowego w Białobrzegach oraz boczne wejście od ulicy Wojska Polskiego 21. Wejście do budynku szkoły jest bez barier architektonicznych (bez stopni). • Budynek posiada parter oraz jedno piętro.

 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy sali gimnastycznej, po prawej stronie od wejścia głównego.

 • Dla osób na wózkach dostępny jest parter szkoły.

 • Do poziomu piętra pierwszego prowadzą schody. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami; w tym interesanta z niepełnosprawnością ruchową - pracownik szkoły schodzi do interesanta na parter.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (przy sali gimnastycznej).Statystyka strony

Strona oglądana: 1231 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Agnieszka Zbrzeżna, data: 22.09.2020 r., godz. 20.34
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Zbrzeżna, data: 04.10.2020 r., godz. 21.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.10.2020 r., godz. 21.05Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
04.10.2020 r., godz. 21.02Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
04.10.2020 r., godz. 20.44Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
04.10.2020 r., godz. 20.43Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
04.10.2020 r., godz. 20.40Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
23.09.2020 r., godz. 20.47Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
22.09.2020 r., godz. 21.16Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
22.09.2020 r., godz. 21.15Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
22.09.2020 r., godz. 20.34Agnieszka ZbrzeżnaDodanie strony

Copyright

© 2009 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach
Zawartość merytoryczna: Agnieszka Zbrzeżna, e-mail: sp.bialobrzegi@op.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 grudnia 2009 r.