Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Herb RP

Motto szkoły:

"Wspólnie z dziećmi i rodzicami chcemy zbudować Szkołę życzliwego środowiska,

w której jesteśmy otwarci na wzajemne potrzeby.

Wypracowaliśmy strategie wyboru i jego konsekwencji uwzględniając poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich.

W naszej pracy kierujemy się wartościami takimi jak: wspólne dobro, wzajemny szacunek, akceptację drugiego człowieka"


ŚwietlicaOrganizacja pracy świetlicy - założenia ogólne

 • Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas „0” i I-III, a w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin wielodzietnych, niepełnych, wychowawczo zaniedbanych, z zaburzeniami zachowania, z trudnościami w nauce oraz uczniowie dojeżdżający do szkoły.

 • W świetlicy dziecko przebywa tylko w czasie godzin pracy rodziców (opiekunów).

 • Foto
  Świetlica szkolna

 • W uzasadnionych przypadkach ze świetlicy mogą korzystać pozostali uczniowie, w tym nie uczęszczający na lekcje religii z powodu innych wyznań.

 • Jeżeli sytuacja ucznia tego wymaga może być on przyjęty w ciągu roku szkolnego.

 • Zapisy do świetlicy trwają od 1 do 15 września.

 • Rodzice (opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ zawierające dane dziecka i rodziców (opiekunów) oraz potwierdzenie o zatrudnieniu obojga rodziców (opiekunów).

 • Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje KOMISJA powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły, pedagog oraz nauczyciele wychowawcy świetlicy.
 • Zajęcia w świetlicy organizowane są zgodnie z dziennym i tygodniowym planem lub dostosowane do aktualnych potrzeb.

 • Foto
  Świetlica szkolna

 • Prawa i obowiązki ucznia korzystającego ze świetlicy określa Kodeks Ucznia i regulamin wewnętrzny pracy świetlicy.

 • Uczeń w wyjątkowych przypadkach może być zawieszony lub skreślony z listy uczniów uczęszczających do świetlicy w wyniku naruszenia ogólnospołecznych norm np. stanowiąc zagrożenie dla innych wychowanków lub siebie.

 • Rodzic ma obowiązek osobiście zgłosić wychowawcy, że odbiera dziecko ze świetlicy szkolnej.

 • Foto
  Świetlica szkolna

 • Dziecko może opuścić świetlicę z osobą niewskazaną (nieupoważnioną) w karcie zapisu tylko za pisemną zgodą rodzica (karteczka z podpisem rodzica, wpis zeszycie lub dzienniczku ucznia).

 • Świetlica prowadzi następującą dokumentację: dzienniki zajęć, plan pracy opiekuńczo-wychowawczej.

 • Godziny pracy: 7.00 -8.00; po zajęciach lekcyjnych do 17.00.

 • Zadaniem świetlicy jest zapewnienie:
 • opieki wychowawczej po zajęciach szkolnych,

 • tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,

 • kompensowanie niedostatków wychowawczych w rodzinie,

 • eliminowanie zaburzeń zachowania w zakresie podstawowym,

 • pomocy w odrabianiu lekcji,

 • pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,

 • posiłku (dla dzieci najbardziej potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej istnieje możliwość zapewnienia posiłków bezpłatnych),

 • świetlica obejmuje opieką dzieci z macierzystej Szkoły.


  ROK SZKOLNY 2021/2022


  plik do pobrania
  PROCEDURA, WARUNKII ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA COVID–19 OD 1 WRZEŚNIA 2021r

  plik do pobrania
  KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO OBJĘTEGO DOWOZEM ORGANIZOWANYM PRZEZ GMINĘ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022


 • Statystyka strony

  Strona oglądana: 8648 razy.

  Rejestr zmian

  Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
  Wprowadził:Adam Podemski, data: 11.12.2009 r., godz. 14.23
  Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Zbrzeżna, data: 30.08.2021 r., godz. 23.20
  Rejestr zmian:
  CzasAdministratorOpis zmiany
  30.08.2021 r., godz. 23.20Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  30.08.2021 r., godz. 23.15Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  30.08.2021 r., godz. 23.12Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  30.08.2021 r., godz. 23.10Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  30.08.2021 r., godz. 22.52Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  01.09.2020 r., godz. 23.21Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  01.09.2020 r., godz. 23.18Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  31.08.2020 r., godz. 00.10Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  29.08.2019 r., godz. 00.07Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  29.08.2018 r., godz. 21.29Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  29.08.2018 r., godz. 21.28Agnieszka ZbrzeżnaZmiana kolejności podlinków
  22.02.2017 r., godz. 01.42Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  02.08.2016 r., godz. 00.04Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  27.08.2014 r., godz. 22.09Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  28.01.2014 r., godz. 21.44Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  28.01.2014 r., godz. 21.43Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  28.01.2014 r., godz. 21.42Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  28.01.2014 r., godz. 21.39Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  19.10.2013 r., godz. 20.27Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  10.06.2012 r., godz. 22.13Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  10.06.2012 r., godz. 22.02Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  10.06.2012 r., godz. 22.02Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  27.05.2012 r., godz. 15.44Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  27.05.2012 r., godz. 15.43Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  17.08.2011 r., godz. 20.36Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  17.08.2011 r., godz. 20.35Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  14.07.2010 r., godz. 21.25Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  21.06.2010 r., godz. 01.10Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  20.06.2010 r., godz. 19.23Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  20.06.2010 r., godz. 19.22Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  20.06.2010 r., godz. 19.17Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  20.06.2010 r., godz. 19.05Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  20.06.2010 r., godz. 19.03Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  20.06.2010 r., godz. 19.03Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  20.06.2010 r., godz. 19.02Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  20.06.2010 r., godz. 19.02Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  20.06.2010 r., godz. 19.00Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  20.06.2010 r., godz. 19.00Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  20.06.2010 r., godz. 18.29Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  19.06.2010 r., godz. 23.16Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  19.06.2010 r., godz. 23.08Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  19.06.2010 r., godz. 23.06Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  19.06.2010 r., godz. 23.03Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  17.06.2010 r., godz. 09.52Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  17.06.2010 r., godz. 09.51Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
  11.12.2009 r., godz. 14.23Adam PodemskiDodanie strony

  Copyright

  © 2009 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach
  Zawartość merytoryczna: Agnieszka Zbrzeżna, e-mail: sp.bialobrzegi@op.pl
  Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
  Serwis uruchomiono 1 grudnia 2009 r.